06-51151314

Otto: in deze bijdrage van Sandrine Kwast & Antoinette Aris lees je wat jij als werkgever kunt doen op het gebied van verzuim & preventieve gezondheid

Inleiding: de cijfers
Het is geen verrassing dat het verzuim de laatste jaren stijgt. Verzuimcijfers van de eerste helft van 2018 tonen 3,7%. Maar wat betekent dat verzuim nu precies voor een werkgever?

Allereerst zijn er de directe kosten die gepaard gaan met verzuim. Loondoorbetaling à 70% gedurende de eerste twee ziektejaren is een flinke post. Maar het werk zal ook moeten worden overgenomen en ook dat kost geld. Misschien heeft die vervanging ook tot gevolg dat de productie en/of kwaliteit daalt, waardoor dit ook in de omzetcijfers is terug te zien.

Daarnaast zijn er dan ook nog altijd de kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie, afhankelijk van het contract met de arbodienst.

Alles bij elkaar genomen, kost één verzuimdag gemiddeld 250 euro. Andere bronnen spreken zelfs van 200 tot 400 euro per dag!

Psychisch verzuim
Uiteraard is niet elk verzuim hetzelfde. Met name psychisch verzuim, kunnen een behoorlijke impact hebben op de verzuimcijfers. De gemiddelde duur van psychisch verzuim is namelijk 226 dagen. Bij een burn-out of depressie loopt dit zelfs op naar 294 dagen.
(bron: arboned)

En laat nu juist meer dan 70% van al het verzuim niet een medische, maar psychisch oorzaak hebben. Voorkomen lijkt dus beter, en goedkoper(!), dan genezen. Maar hoe doe je dat dan?

Preventieve gezondheid
Allereerst: kén je werknemers. Weet wat er bij hen speelt! Ze zijn méér dan alleen werknemers, hebben nog andere rollen in hun leven.

Mantelzorg
Bijvoorbeeld de rol van mantelzorger. In deze tijd waarin we een chronisch tekort aan zorgverleners hebben en wachtlijsten voor zorg meer regel dan uitzondering zijn, zijn er momenteel ruim 4 miljoen Nederlanders die naast hun werk ook nog minimaal 8 uur per week zorgdragen voor een dierbare. Dit zijn mensen die risico lopen op uitval door het hooghouden van alle ballen! Weet jij wie er van jouw werknemers allemaal mantelzorger zijn?

Werkgeluk
Werk neemt een belangrijk deel van onze tijd in beslag. Reden te meer om te doen waar je goed in bent én wat je leuk vindt. Levens veranderen, behoeftes ook, en dus is het goed om te kijken of iedereen nog wel op zijn of haar plek zit. Zetten zij hun kwaliteiten in? Is er een gedeelde missie waar jullie samen aan werken? En hoe verloopt de onderlinge communicatie binnen een team? Allemaal zaken die bijdragen aan werkgeluk, waardoor teams gaan excelleren.

Fitheid

Natuurlijk heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn of haar gezondheid. Mentaal en fysiek fit zijn is iets waar we zelf veel invloed op hebben. Mentale fitheid beslaat onder andere persoonlijke ontwikkeling én je brein fit houden. Bijvoorbeeld door ontspanning, sport en mindfulness, maar ook door gezonde voeding voor je lichamelijke en mentale gezondheid.

Fitheid kun je als werknemer zelf verbeteren door naast sport ook op je voeding te letten. Maar ook de werkgever kan hier een belangrijke rol in spelen, door een gezonde leefstijl bij de werknemers te stimuleren. Bewezen is dat een gezonde leefstijl zorgt voor minder welvaartsziektes en dus minder ziekteverzuim. Want wat is er bijvoorbeeld te koop in de kantine? Welke eetgewoonten zijn er tijdens de middagdip rond 15:00 uur? Heerst er een zitcultuur? Allemaal zaken waarin je als werkgever in kunt faciliteren en ondersteunen.

Benieuwd naar wat je als werkgever kunt doen op het gebied van verzuim en preventieve gezondheid?

We komen graag met je in contact!

DirectieBuddies – Verzuim en gezondheid – Antoinette Aris – email: antoinette.aris@directiebuddies.nl & Sandrine Kwast – email: sandrine.kwast@directiebuddies.nl