06-51151314

Otto: Milco de Freij over goed werkgeverschap en extra rendement.

Succesvolle ondernemingen hebben oog voor het welzijn van hun medewerkers. Zij werken vanuit de stelling: tevreden medewerkers maken tevreden klanten. Kijk naar succesvolle bedrijven als Facebook die de medewerker en zijn/haar potentieel centraal stelt. Bij het invullen van goed werkgeverschap en het belonen van werknemers is het welzijn van de werknemers belangrijker geworden.

Goed werkgeverschap leidt tot meer rendement
Investeren in goed werkgeverschap levert extra rendement op. Een bewijs hiervoor is de uitkomst van een Amerikaanse vergelijkingsindex. De rendementen van de beste 100 werkgevers zijn over een periode van 10 jaar afgezet tegen de rendementen van de S&P 500 (500 grootste bedrijven in de VS).

De conclusie
Er is een substantiële outperformance gemeten bij de beste werkgevers. In rendement presteerden de 100 beste werkgevers jaarlijks tussen de 5 en 15% beter dan de 500 grootste werkgevers: ‘Happy cows give more milk’

Manifest Duurzame Inzetbaarheid
Dat investeren in goed werkgeverschap lonend is blijkt ook uit het Manifest Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als alle bedrijven en organisaties in Nederland investeren in de betrokkenheid en tevredenheid van hun medewerkers, dan komt dit de productiviteit ten goede. En dat zou het bedrijfsleven jaarlijks tenminste 6 miljard euro meer winst opleveren. Happy cows give more milk.

Vraagstelling

Inzicht, overzicht, richting en houvast op financieel gebied zorgt voor financiële rust.

  • Onderkent u dat financiële rust belangrijk is om goed te kunnen presteren op het werk?
  • Hoe ondersteunt u uw medewerkers hierbij?